Πρόσκληση ενδιαφέροντος στο συνοπτικό διαγωνισμό «Παραμετροποίηση και Ανάπτυξη Νέων Αναφορών του συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Ο.Α.Ε.Δ.»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό «Παραμετροποίηση και Ανάπτυξη Νέων Αναφορών του συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Ο.Α.Ε.Δ.» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 54.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι 66.960,00 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.