Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης υπηρεσιών ΟΑΕΔ αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ για τους μήνες Ιαν-Φεβρ 2021

Πρόσκληση για παροχή Υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ  για τους μήνες Ιαν- Φεβρ 2021 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.377,09€ πλέον του ΦΠΑ 24% ,ήτοι ποσού 43.867,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά  βάσει μόνο της τιμής

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα