Πρόσκληση για Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών ΚΕΤΕΚ Κομοτηνής, ΚΠΑ2 Σαππών και ΒΝΣ Κομοτηνής, αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ του ΟΑΕΔ, για τη καταναλωτική περίοδο από 01/01/2017-30/04/2017.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Ροδόπης (ΚΕΤΕΚ Κομοτηνής 13.800 λίτρα, ΚΠΑ2 Σαππών 900 λίτρα, ΒΝΣ Κομοτηνής 5.200 λίτρα), για τη καταναλωτική περίοδο από 01/01/2017-30/04/2017 του έτους 2017, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 19.900,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ