Πρόσκληση για την εγγραφή Παρόχων σε ειδικό «ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ»

      Πρόσκληση για την εγγραφή Παρόχων σε ειδικό «ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ» για την πιστοποίηση των ειδικοτήτων της δράσης με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας» (ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ).

Λεπτομέρειες για το πιλοτικό πρόγραμμα μπορούν να βρεθούν εδώ.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.