Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων και των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας

Διαγωνισμός για την  παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των  κτιρίων και των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής , Δ νσης Κ.  &  Δ. Μακεδονίας  για το χρονικό διάστημα από 1/3 /2021 έως 30/ 4 /2021 προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού  26.436,94 € πλέον του ΦΠΑ ήτοι ποσού 24% , 32.781,81 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 

Για να δειτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα