Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην με απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΠΑ2 & ΕΠΑΣ), ποσότητας 19.500 λίτρων και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.500,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 24.180,00 € συμπ. ΦΠΑ για το έτος 2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής του

Για το πλήρες κειμενο πατηστε εδώ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα