Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020.Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ