Πρόσκληση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στην ΠΕ Ροδόπης

Προμήθεια συνολικά 26.100 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισμού ΚΕΤΕΚ Κομοτηνής (18.200 λίτρων), ΚΠΑ2 Σαππών (1.100 λίτρων) και ΒΝΣ Κομοτηνής (6.800 λίτρων), για τη καταναλωτική περίοδο από 15/10/2016 ως 31/12/2016 του έτους 2016.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.