Πρόσκληση σε ηλεκτρ. δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας catering

Δημόσιος ηλεκτρ. ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός "Σίτιση των φιλοξενούμενων παιδιών Β. Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Αγίας Βαρβάρας, Μενιδίου & Περιστερίου, με έτοιμο φαγητό catering".

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης.