Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ν. Θεσσαλονίκης του Ο.Α.Ε.Δ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, για δύο εφαρμογές (μία τη θερινή περίοδο και μία τη χειμερινή), για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ν. Θεσσαλονίκης του Ο.Α.Ε.Δ.

Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τη Δευτέρα 28/6/2021 στην έδρα της Υπηρεσίας Δωδεκανήσου 10Α , Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση και τις Προδιαγραφές

Πρόσφατα Άρθρα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

arrow right
Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων Νέων & με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2021-2022»προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 43.470,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,ήτοι ποσού 50.264,56€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Περισσότερα