Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΒΝΣ Ιωαννίνων, αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως 23-12-2021

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΒΝΣ Ιωαννίνων, αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως 23-12-2021. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 23/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ στην έδρα του ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τσακάλωφ 10 Ιωάννινα, ΤΚ 45333.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση