Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας» για το ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως 23-12-2021

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας¨ για το ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,το ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αρμοδιότητας Π.Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ για τέσσερις (4) καθαρίστριες από 4 ώρες η καθεμία ημερησίως, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως 23-12-2021 οι οποίες θα απασχοληθούν στο ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 3ο χλμ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ στα Ιωάννινα, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 χλμ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –ΑΘΗΝΩΝ στα Ιωάννινα, Τ.Κ.45500,(τηλ.26510-40858). Υπεύθυνη κ.Μπινάτση Μαρία.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση