Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια υλικών θέρμανσης και ύδρευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης «Συντηρητές Κτιρίων» στα Κ.Κ. Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια υλικών θέρμανσης και ύδρευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης «Συντηρητές Κτιρίων» στα Κ.Κ. Ιωαννίνων και Κέρκυρας (με εγκριτικές 763/10/27-01-2022 & 762/10/27-01-2022 αντίστοιχα) υπό την εποπτεία του ΚΕΚ Ιωαννίνων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (καθαρό ποσό): 5211,78 €

Δείτε εδώ την Πρόσκληση