Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της ΠΔΑΝ και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος

Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της ΠΔΑΝ και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος

Δείτε εδώ την Πρόσκληση (σε μορφή pdf)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ Α4 ΠΔΑΝ 2021 ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσφατα Άρθρα

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας απο 1/7/2021 εως και 31/8/2021

arrow right
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας απο 1/7/2021 εως και 31/8/2021
Περισσότερα