ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΔΑΝ ΓΙΑ 11/2020

http://www.oaed.gr/documents/10195/1942719/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 11ος 2020.pdf