Προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Ιωαννίνων

 

Προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Ιωαννίνων

1) Πρόγραμμα κατάρτισης 12 μελών της Ελληνικής Ομάδας  Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) / Παράρτημα    Κέρκυρας, με τίτλο: «Χειριστής σχοινιών διάσωσης» (διάρκειας 70 ωρών-12 άτομα). Πατήστε εδώ.
2) Πρόγραμμα  κατάρτισης του  Δήμου Ζίτσας, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών / Φαρμακευτικών φυτών»  (διάρκειας 295 ωρών -1 τμήμα των 15 ατόμων).  Πατήστε εδώ.
3) Πρόγραμμα κατάρτισης 15 μελών  του Σωματείου Επισκευαστών Αυτοκινήτων και Συναφών Επαγγελμάτων του  Δήμου Φιλιππιάδας, με τίτλο: «Κιβώτια ταχυτήτων Αυτοκινήτων»  (διάρκειας 40 ωρών).  Πατήστε εδώ.

Η ανακοίνωση εδώ.