Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η παράταση των επιδομάτων ανεργίας

O Οργανισμός ενημερώνει τους δικαιούχους για την καταβολή της δίμηνης παράτασης των επιδομάτων που έληξαν τον Μάρτιο και της μηνιαίας παράτασης των επιδομάτων που έληξαν ή λήγουν τον Απρίλιο.

Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η παράταση των επιδομάτων ανεργίας