Προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης καταρτιζομένων του ΚΕΚ Θεσσαλονίκης

Προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης καταρτιζομένων του ΚΕΚ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ΑΠΕ- ΜΠΕ,διάρκειας 380 ωρών (140 ώρες Θεωρία και 240 ώρες Πρακτική Άσκηση), με τίτλο: «Νέες Προσεγγίσεις στη Δημοσιογραφία»

 

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης υποψήφιων καταρτιζομένων του ΚΕΚ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ΑΠΕ- ΜΠΕ,διάρκειας 380 ωρών (140 ώρες Θεωρία και 240 ώρες Πρακτική Άσκηση), με τίτλο: «Νέες Προσεγγίσεις στη Δημοσιογραφία».

Για τους πίνακες πατήστε εδώ.