Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης και διαχείρισης τυχόν κρουσμάτων του covid-19 στους χώρους λειτουργίας του κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του ΟΑΕΔ

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης και διαχείρισης τυχόν κρουσμάτων του covid-19 στους χώρους λειτουργίας του κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του ΟΑΕΔ

Για να δείτε το Σχέδιο πατήστε εδώ