Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Καλαμάτας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και  επιλογής   βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στο  Βρεφονηπιακό   Σταθμό Καλαμάτας  του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2020-2021, παρακαλούμε ανοίξτε τα παρακάτω αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ