Συμπληρωματική Προκήρυξη Ειδικοτήτων της υπ΄ αριθμ. 50501/28-08-2020 Προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στο ΙΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ , έτους κατάρτισης 2020-2021

Η παρούσα υπ΄ αριθμ.72921/26-11-2020 προκήρυξη, αφορά το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ για το έτος κατάρτισης 2020-2021 και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλονται στο ΙΕΚ Ιωαννίνων υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της εκτυπωμένης αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 07-12-2020.
1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
3.ΦΕΚ 2228.Β.14.6.2018
4.ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ