ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ-GATERING”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ-GATERING

 

http://www.oaed.gr/documents/10195/1297951/2016_11_11_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗ CATERINGΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pdf