ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΚΠΑ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

Προµήθεια συνολικά 70.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και
ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ του Οργανισµού για το έτος 2017 , αρµοδιότητας Περ/κής ∆/νσης Μακεδονίας και
χωρικής αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης
ποσού 59.500,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 73.780,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Περισσότερα »