Τελικά αποτελέσματα, κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών, για το σχολικό έτος 2020-21, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

 Τελικά αποτελέσματα, κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών, για το σχολικό έτος 2020-21, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών.

 Ανακοίνωση

 Πίνακας με οργανικές παθήσεις

 Πίνακας με παθήσεις ακοής 

 Πίνακας με ψυχικές παθήσεις 

 Πίνακας απορριπτέων