Τελικά αποτελέσματα κατάταξης υποψήφιων σπουδαστών της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2019-2020

 Τελικά αποτελέσματα κατάταξης υποψήφιων σπουδαστών της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών  για το σχολικό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 39263/10-05-2019 απόφαση ττης Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, ανακοινώνονται τα τελικά  αποτελέσματα όλων των κατηγοριών, με κριτήριο το εισόδημα, σε πίνακες ανα κατηγορία πάθησης  με τον αριθμό ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου (πίνακες επιτυχόντων,  επιλαχόντων,  απορριπτέων).  Ειδικά της κατηγορίας των σπουδαστών με ψυχικές ασθένειες,  προηγήθηκε η αξιολόγηση από Ειδική Διεπιστημονική Επιτροπή.

 Ανακοίνωση

 Αποτελέσματα