Τελικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ρέντη, για την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές»

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ρέντη, για την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικά 60 νέων και εφήβων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, με τίτλο: «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές», διάρκειας 250 ωρών το καθένα.

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τα Τελικά Αποτελέσματα