Θέση εργασίας σε μεγάλη επιχείρηση - Πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος (Customer Care Representative)

Customer Care Representative

Βασικές αρμοδιότητες

 • Διαχείριση εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων πελατών με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους

 • Καταγραφή και προώθηση των αιτημάτων των πελατών στα αρμόδια τμήματα προς επίλυση

 • Ενημέρωση των πελατών σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός τους

 • Καθημερινός έλεγχος και διόρθωση στοιχείων του πελατολογίου βάσει των διαδικασιών της εταιρίας

Προαπαιτούμενα

 • Απολυτήριο Λυκείου. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες καθώς και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία

 • Καλές γνώσεις χειρισμού MS Office

 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές

 • Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές

 • Παροχή Ιδιωτικής Ασφάλισης

 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

 • Δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με βάση ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρείας για τους εργαζομένους

 • Διαρκή εκπαίδευση πάνω στον τομέα ενέργειας

 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Εάν σας ενδιαφέρει η θέση και θεωρείτε ότι προσιδιάζει στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα Κωδικός θέσης 31.6 Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.