Θέση εργασίας σε μεγάλη επιχείρηση - Πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος (After Sales and Retention Representative)

After Sales and Retention Representative

 

 

Βασικές αρμοδιότητες

 • Διαχείριση εισερχόμενων & εξερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων υφιστάμενου πελατολογίου με σκοπό τη διακράτηση πελατών

 • Ανανέωση πελατειακής σχέσης

 • Δημιουργία προσφορών μέσω email

 • Δημιουργία Voucher courier

 • Διενέργεια ελέγχου κατά την επιστροφή της υπογεγραμμένης αίτησης / σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών – συγκέντρωση δικαιολογητικών με επιπλέον επικοινωνία προς τον πελάτη σε περιπτώσεις που εκκρεμούν δικαιολογητικά)

 • Δημιουργία Saving και Termination Report

 • Προώθηση Αιτήσεων στο Sales Support για καταχώριση

 • NPS ερωτηματολόγιο σε δυνητικούς πελάτες με υψηλό ρίσκο, μετά την πώληση και πριν την αποστολή του Courier

 • Ενημέρωση πελατών σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός τους

Προαπαιτούμενα

 • Απολυτήριο Λυκείου. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες καθώς και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία

 • Καλές γνώσεις χειρισμού MS Office

 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές

 • Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές

 • Παροχή Ιδιωτικής Ασφάλισης

 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

 • Δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με βάση ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρείας για τους εργαζομένους

 • Διαρκή εκπαίδευση πάνω στον τομέα ενέργειας

 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Εάν σας ενδιαφέρει η θέση και θεωρείτε ότι προσιδιάζει στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα Κωδικός θέσης 31.7 Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.