Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την αποπεράτωση του οικισμού εργατικών κατοικιών ΟΑΕΔ στο Βελεστίνο Μαγνησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την αποπεράτωση του οικισμού εργατικών κατοικιών ΟΑΕΔ στο Βελεστίνο Μαγνησίας

 

Σήμερα, Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, υπογράφηκε από τον ΟΑΕΔ η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου για την αποπεράτωση  του περιβάλλοντα χώρου του οικισμού εργατικών κατοικιών «Βελεστίνο I» του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 453.500 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Ο οικισμός των 40 κατοικιών ξεκίνησε να κατασκευάζεται το έτος 2006 από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και ολοκληρώθηκε το 2012. Το 2013 παραδόθηκε για χρήση στους δικαιούχους οικιστές, χωρίς όμως να έχουν εκτελεστεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού. Η προγραμματική σύμβαση αφορά στην αποπεράτωση του περιβάλλοντα χώρου από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ, ώστε ο οικισμός να παραδοθεί σε καλή και ασφαλή χρήση.  Για την παρακολούθηση του έργου θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με εκπροσώπους από τον ΟΑΕΔ και τον Δήμο.

Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ακολούθησε την πράξη 34/2021 της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, η οποία γνωμοδότησε θετικά επί της υπογραφής της, την αριθ.47460/6.07.2021 (ΦΕΚ 3080/τ.Β’/14.07.2021) απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έγκριση σκοπιμότητας χρηματοδότησης, καθώς επίσης και όλων των απαραίτητων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών των εμπλεκομένων φορέων.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση