Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες στην Ιρλανδία

 

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες στην Ιρλανδία

 

Ζητούνται άμεσα Νοσηλευτές / τριες σε στην Ιρλανδία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα CV στα αγγλικά στο email: euresgreece@oaed.gr  

Θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα στο θέμα του email ο κωδικός της κάθε θέσης εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας