Οριστικά αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, τα αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπ’ αριθμ. 335032/17-06-2021 Απόφασης Διοικητή.

Οι πίνακες που περιλαμβάνουν Επιτυχόντες, Επιλαχόντες και Απορριπτέους διαμορφώνονται με βάση το ατομικό δηλωθέν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.grστην ενότητα ‘’Νέα και Ανακοινώσεις’’

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων

 

Δείτε εδώ τα Οριστικά Αποτελέσματα

 

Δείτε εδώ τα Αποτελέσματα των Ενστάσεων