Ζητούνται Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 4, Level 1) στην Ιρλανδία

 

Ζητούνται Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 4, Level 1) στην Ιρλανδία

Ζητούνται άμεσα Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 4, Level 1) στην Ιρλανδίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την κάθε θέση εργασίας πατώντας τον αντίστοιχο ενεργό σύνδεσμο.

 

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: NurseRecruitment@welfare.ie αναφέροντας στο θέμα απαραίτητα τον κωδικό της κάθε θέσης εργασίας.