Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες

25-08-2021 Δείτε εδώ το Παράρτημα ΙΙ - Υ.Δ. Σώρευσης

09-07-2021 Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής

06-07-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

06-07-2021 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

06-07-2021 Δείτε εδώ το ΦΕΚ

06-07-2021 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος