Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας

19-05-2020 Δελτίο Τύπου

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

23.03.2017 Δελτίο Τύπου

23.03.2017 Δημόσια Πρόσκληση

28-03-2017 Πίνακας υπολογισμού θέσεων εργασίας κατά το μήνα υποβολής της αίτησης

17-08-2017 ΦΕΚ 391/10-02-2017

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας 

 

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ 

 

Συνοδευτικά Έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Β10-12-2018 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης