Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

Έναρξη νέου προγράμματος

22-02-2017 Δελτίο τύπου

22-02-2017 Δημόσια Πρόσκληση

28-02-2017 ΦΕΚ 342/Β/8-2-2017

28-02-2017 Καν.1407/2013

22-12-2017 Τροποποίση Απόφασης Δ.Σ. ΦΕΚ 4418/Β/15-12-2017

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας 

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ 

16-03-2017 Πίνακας υπολογισμού θέσεων εργασίας κατά το μήνα υποβολής της αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ 

27-12-2018 ΦΕΚ τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης, της ηλικίας και των μηνών ανεργίας των ωφελουμένων