Προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-22.

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, η Προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-22.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη
 

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού