Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ για το μήνα Δεκέμβριο 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 17.719,98€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 21.972,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το μήνα Δεκέμβριο 2021.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ