Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης «Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια»

Καλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής  από 10/5/2021 και ώρα 15:00 έως και 23/5/2021 και ώρα 23:59 ή έως τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου (www.gov.gr) επιλέγοντας το:

“gov.gr” - “Εκπαίδευση” - “Ψηφιακές Δεξιότητες” - “Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους στο διαδικτυακό πρόγραμμα Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια” 

(https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/programma-katartises-eisagoge-sten-kubernoasphaleia).

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόκληση (σε μορφή pdf)

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Τύπου (σε μορφή pdf)

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα