Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 12.399,80 € πλέον του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσού 15.375,75 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση-

Δείτε εδώ τις διευκρινήσεις