Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΒΝΣ Άρτας, αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 12-11-2021 έως 23-12-2021.

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΒΝΣ Άρτας, αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 12-11-2021 έως 23-12-2021. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 23/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ στην έδρα του ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ, Αγ. Βασιλείου 2 Γέφυρα-Εργατικές Κατοικίες, Άρτα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση