Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το ΚΠΑ2 Κέρκυρας, για το χρονικό διάστημα από 03-01-2022 έως 28-02-2022

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
από δύο (2) καθαρίστριες, 4ώρης απασχόλησης (5 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα – Παρασκευή και εκτός Αργιών) για το χρονικό διάστημα από 03/01/2022 έως 28/02/2022 (οδός: Κ. Ζαβιτσιάνου 17, 1ος όροφος, Τ.Κ. 49131 Κέρκυρα) σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την Δευτέρα 06/12/2021 και ώρα 14:30μ.μ., στην έδρα του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Κ.Ζαβιτσιάνου 17, 1ος όροφος, Τ.Κ. 49131 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ: 26610-39600, εσωτερικό: 123- Υπεύθυνη υπάλληλος: Κατσούρη Καλλιρόη).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση