Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους ΒΝΣ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Πελ/ νήσου για τα έτη 2021-2022

Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Περ/κής Δ/νσης Πελ/νήσου Λ. Αθηνών 89, Ρίο 26500. Σφραγισμένες  έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κής Δ/νσης Πελ/νήσου Λ. Αθηνών 89, Ρίο 26500 έως  την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση