Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας, για τον μήνα Ιανουάριο 2022

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για παροχή  υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας  των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας  της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας, για τον μήνα Ιανουάριο 2022δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης