ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: