ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: