Τροποποίηση Πρόσκλησης ως προς την αύξηση αριθμού ωφελουμένων στο Πρόγραμμα Κατάρτισης “Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια”

Δημοσιεύτηκε απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων από 1.000 σε έως 3.000 ανέργους και επιπλέον έως και 1.000 επιλαχόντες για τη συμμετοχή τους στο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα “Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια”, το οποίο προσφέρεται από την εταιρεία Cisco δωρεάν για τους ανέργους και τον ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης. 

Η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου (www.gov.gr) επιλέγοντας το “gov.gr” - “Εκπαίδευση” - “Ψηφιακές Δεξιότητες” - Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους στο διαδικτυακό πρόγραμμα Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια (https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/programma-katartises-eisagoge-sten-kubernoasphaleia).

Δείτε εδώ την Απόφαση Τροποποίησης (σε μορφή pdf)

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόκληση (σε μορφή pdf)

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταβείτε στην αρχική ανάρτηση.